Asociace péče o seniory

Asociace péče o seniory (APEOS)  je  sdružení organizací, které se zaměřují na péči o seniory a podporu jejich rodin. Členskou základnu mohou od roku 2017 tvořit také fyzické osoby – asistenti sociální péče, kteří poskytují pomoc seniorům individuálně.

Svým členům nabízí  Asociace standardy SANATORY, jejich základní stupeň- Bronzový standard péče SANATORY je minimem kvality poskytované péče v zařízení pro seniory. Jeho přijetí je podmínkou členství v Asociaci pro právnickou osobu.

Asociace vytváří pro své členy systém školení asistentů sociální péče a podpory při zavádění standardů péče v členských zařízeních i domácnostech, kde působí asociovaní asistenti sociální péče. Členem APEOS se může stát každý, kdo přijme tyto standardy péče za své a bude je dodržovat. Předpokladem přijetí je také etické chování k seniorům a jejich rodinám.

Asociace péče o seniory funguje od roku 2014, tehdy byla založena jako Asociace penzionů pro seniory ČR a zaměřovala se na právnické osoby- soukromé společnosti a kluby, které ve svých zařízeních zajišťovaly péči o seniory prostřednictvím asistentů sociální péče.

Od roku 2017 už pod novým názvem nabízí APEOS členství i asistentům sociální péče, za jejichž zájmy ve společnosti se jako jediná organizace v ČR staví.